ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΩΝ

Δήμοι-Νομικά πρόσωπα δημοσιου δικαιου

•    M.I.S ΔΗΜΑΡΧΟΥ
•    Αποφάσεις δημάρχου
•    Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου
•    Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής
•    Γραφείο εξυπηρετησης πολίτη
•    Προσλληψεις ΑΣΕΠ

•    Στατιστικά
•    Διπλογραφικό
•    Αναλυτική λογιστική
•    Μητρώο δεσμεύσεων
•    web services
•    Αρχείο δημοσιονομικής πολιτικής
•    Τέλος παρεπιδημούντων
•    Τέλος ύδρευσης-αποχέυτευσης
•    Γραφείο κίνησης οχημάτων
•    Τέλος βοσκής
•    Άδειες καταστημάτων
•    Τέλος κρασπεδορείθρων
•    Tαμειακή υπηρεσία
•    Προμήθειες Αποθήκη
•    Κλήσεις αυτοκινήτων
•    Λογιστήριο ΟΤΑ
•    Εισφορά σε χρήμα
•    Τέλος κοινόχρηστών χώρων
•    Εσοδα απο ενοίκια ακινήτων
•    Τέλος διαφήμισης

•    Διαχείριση προσωπικού
•    Web services Μισθοδοσιας
•    ΑΠΔ
•    Γραφείο Προσωπικού
•    Ενιαία Αρχή Πληρωμών ( Ε.Α.Π )
•    Μισθοδοσία Σύνδεση με Τράπεζα
•    Μισθοδοσία Βσικό Αναδρομικά
•    Σύνδεση μισθοδοσίας οικονομικής

•    Δημοτoλόγιο
•    Εκλογικά
•    Μητρώο Αρρένων
•    Ληξιαρχείο
•    Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
•    Τέλος ακίνητης περιουσίας
•    Μισθοδοσία ΝΠΔΔ
•    Γενική λογιστική ΝΠΙΔ
•    Δημόσια λογιστική ΝΠΙΔ
•    Μισθοδοσία ΔΕΥΑ
•    Λογιστήριο ΔΕΥΑ

Εδω ειναι τα προγραμματα που παρεχουμε στους δημους

•    M.I.S ΔΗΜΑΡΧΟΥ
•    Αποφάσεις δημάρχου
•    Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου
•    Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής
•    Γραφείο εξυπηρετησης πολίτη
•    Προσλληψεις ΑΣΕΠ

•    Στατιστικά
•    Διπλογραφικό
•    Αναλυτική λογιστική
•    Μητρώο δεσμεύσεων
•    web services
•    Αρχείο δημοσιονομικής πολιτικής
•    Τέλος παρεπιδημούντων
•    Τέλος ύδρευσης-αποχέυτευσης
•    Γραφείο κίνησης οχημάτων
•    Τέλος βοσκής
•    Άδειες καταστημάτων
•    Τέλος κρασπεδορείθρων
•    Tαμειακή υπηρεσία
•    Προμήθειες Αποθήκη
•    Κλήσεις αυτοκινήτων
•    Λογιστήριο ΟΤΑ
•    Εισφορά σε χρήμα
•    Τέλος κοινόχρηστών χώρων
•    Εσοδα απο ενοίκια ακινήτων
•    Τέλος διαφήμισης

•    Διαχείριση προσωπικού
•    Web services Μισθοδοσιας
•    ΑΠΔ
•    Γραφείο Προσωπικού
•    Ενιαία Αρχή Πληρωμών ( Ε.Α.Π )
•    Μισθοδοσία Σύνδεση με Τράπεζα
•    Μισθοδοσία Βσικό Αναδρομικά
•    Σύνδεση μισθοδοσίας οικονομικής

•    Δημοτoλόγιο
•    Εκλογικά
•    Μητρώο Αρρένων
•    Ληξιαρχείο
•    Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
•    Τέλος ακίνητης περιουσίας
•    Μισθοδοσία ΝΠΔΔ
•    Γενική λογιστική ΝΠΙΔ
•    Δημόσια λογιστική ΝΠΙΔ
•    Μισθοδοσία ΔΕΥΑ
•    Λογιστήριο ΔΕΥΑ

Εμπιστοσύνη

Διαφάνεια

Αμεσότητα