Εφαρμογή ηλεκτρονικής προώθησης βιβλίων και εργασιών σε μαθητές, με διαχείριση και παρακολούθηση αυτών

 

Μια εφαρμογή για εκπαιδευτικούς για την προώθηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω TABLET και την παρακολούθηση και έλεγχο των συσκευών που χρησιμοποιούν οι μαθητές τους.

Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες :

  1. Οργάνωση σχολείου σε τάξεις με τμήματα και καθηγητές.
  2. Έλεγχος παρουσιαζόμενου περιεχομένου: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αποκλείσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή τύπους περιεχομένου, ή να την επιτρέψουν μόνο σε συγκεκριμένες επιλεγμένες.
  3. Δυνατότητα ορισμού και επιλογής στοιχείων(βιβλίων, εργασιών, αρχείων ….) που πρέπει να προωθηθούν σε κάθε τάξη, τμήμα και μαθητή. Αυτό γίνεται και μαζικά ανά τάξη, τμήμα, ή ειδικά σε επιλεγμένο μαθητή.
  4. Έλεγχος παραδιδόμενων εργασιών από τον καθηγητή μέσω της web εφαρμογής, ο οποίος μπαίνει με δικούς του κωδικούς και έχει πρόσβαση στις εργασίες που του έχουν παραδώσει, ομαδοποιημένες ανά τάξη, τμήμα, άτομο, εργασία.  Τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο φάκελο όπου έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος καθηγητής αλλά και άλλοι, ανάλογα με τα δικαιώματά τους, σε αυτό για να τα διαβάσουν και να το βαθμολογήσουν.
  5. Παρακολούθηση δραστηριότητας: Αυτή η δυνατότητα θα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να βλέπουν πότε οι μαθητές καθώς και πόσο χρόνο άνοιξαν το κάθε αρχείο από τα βιβλία και από τις ανατιθέμενες εργασίες τους, οι μαθητές στις συσκευές τους, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που χρησιμοποιούν και πόσο χρόνο αφιέρωσαν σε κάθε μια από αυτές.
  6. Διαχείριση χρόνου οθόνης: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να θέσουν όρια στον χρόνο που οι μαθητές τους μπορούν να περνούν στις συσκευές τους κάθε μέρα.
  7. Δυνατότητα εύρεσης τοποθεσίας TABLET: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον οργανισμό να βρίσκει τις συσκευές των μαθητών τους για να διασφαλίσουν σε περίπτωση απώλειας.

Στο σύστημα συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και φύλων εργασίας, με αρκετές δυνατότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες εφαρμογές κατά επιλογή.